odvalovací kolečka a měřidla délky kabelů

odvalovací kolečka, měřidla délky kabelů odvalovací kolečka, měřidla délky kabelů

rolmetry - odvalovací kolečka mechanická, digitální, skládací, pevná; průmyslová měřidla metrů; měřidla délky kabelů

Výrobce: různí výrobci