svinovací metry

Použití: pro měření ve strojírenství a stavebnictví

Oblast použití IT 14 - IT 16 dle ČSN EN 20286-1. Při použití ke kontrole rozměrů výrobků dle výše uvedených přesností se doporučuje používat stáčecí metry kalibrované.

Standardně jsou dodávány ve II. třídě přesnosti dle EG (EG = směrnice Rady 78/629/EHS, převzato do vyhlášky MPO č. 339/2000 Sb.)

Vztahy pro mezní chyby:

I. tř. př. = ± (0,1 + 0,1L) mm, kde L je v m

II. tř. př. = ± (0,3 + 0,2L) mm (viz tabulka)

Mezní chyba dle EG II:

1 m 2 m 3 m 5 m 8 m 10 m
±0,5 mm ±0,7 mm ±0,9 mm ±1,3 mm ±1,9 mm ±2,3 mm

 

Pohyblivý začátek, posuv 1 mm pro měření od hrany nebo dorazu.

svinovací metry svinovací metry

ocelové svinovací metry ve II. i I. třídě přesnosti

Výrobce: různí výrobci