upínací prvky, prizmata, můstky

upínací prvky, prizmata, můstky upínací prvky, prizmata, můstky

úhlové upínací prvky; prizmata a můstky s číselníkovým úchylkoměrem pro měření důlkové koroze a nerovností

Výrobce: různí výrobci