kalibry závitové

Závitové kalibry se vyrábějí v následujících provedeních:

Závitové kalibry - trny

 • Používají se ke kontrole vnitřních závitů.
 • Dobrým závitovým trnem se kontroluje virtuální střední průměr a dodržení dolního mezního rozměru velkého průměru. Je přípustné lehce ho zašroubovat rukou v celé délce kontrolovaného závitu.
 • Zmetkovým závitovým trnem se kontroluje, zda skutečný střední průměr nepřesahuje stanovený největší rozměr. Je přípustné lehce ho rukou zašroubovat z obou konců do závitu, nejvýše v rozsahu dvou otáček.

Závitové kalibry - kroužky

 • Používají ke kontrole vnějších závitů.
 • Dobrým závitovým kroužkem se kontroluje virtuální střední průměr. Musí se dát lehce rukou našroubovat v celé délce závitu. 
 • Zmetkovým závitovým kroužkem se zjišťuje, zda skutečný rozměr středního průměru závitu není menší, než jeho nejmenší předepsaný rozměr. Je přípustné lehce ho našroubovat rukou z obou stran, nejvýše v rozsahu dvou otáček závitu.
 • Dobrý i zmetkový závitový kroužek jsou kontrolovány dobrým a zmetkovým porovnávacím závitovým trnem a pravidelně porovnávacím trnem opotřebení.

Porovnávací závitové trny

 • Jsou určeny pro kontrolu mezních rozměrů středního průměru nového dobrého / zmetkového závitového kroužku. 
 • Dobrý porovnávací trn se musí dát lehce rukou zašroubovat do nového dobrého / zmetkového závitového kroužku.
 • Zmetkový porovnávací trn je možné lehce rukou zašroubovat z obou stran nového dobrého / zmetkového závitového kroužku, ale ne více než v rozsahu jedné otáčky.

Porovnávací trny opotřebení

 • Používají se ke zjištění, zda nebyla překročena mez opotřebení středního průměru dobrého / zmetkového závitového kroužku.
 • Porovnávací trn opotřebení je možné lehce rukou zašroubovat z obou stran dobrého / zmetkového závitového kroužku nejvýše v rozsahu jedné otáčky.

Třmenové závitové kalibry

 • Používají seke kontrole vnějších závitů.
 • Dobrým závitovým třmenovým kalibrem se kontroluje horní mezní rozměr středního průměru v osové rovině. Při kontrole projít závity obrobku vlastní tíží.
 • Zmetkovým závitovým třmenovým kalibrem se měří nejmenší mezní hodnota středního průměru. Při kontrole smí projít pouze prvá dvě stoupání závitu obrobku.
 • Třmenové závitové kalibry musí být seřízeny pomoci příslušného porovnávacího seřizovacího trnu.

Porovnávací seřizovací trny

 • Slouží k seřízení polohy profilových měřicích kotoučků pro dobrých / zmetkových závitových třmenových kalibrů.
 • Dobrý / zmetkový závitový třmenový kalibr musí po seřízení projít lehce, vlastní tíží přes porovnávací seřizovací trn.

Kalibry pro velké průměry závitů

 • Ke kontrole jsou používány dobré a zmetkové třmenové kalibry nebo kroužky.
kalibry závitové metrické - trny - základní řada kalibry závitové metrické - trny - základní řada

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; základní řada od M1 do M68; dle DIN ISO 13

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové metrické - kroužky - základní řada kalibry závitové metrické - kroužky - základní řada

kalibry pro kontrolu vnějších závitů obrobků; základní řada od M1 do M68; dle DIN ISO 13

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové metrické - trny - stoupání 0,2 až 6 kalibry závitové metrické - trny - stoupání 0,2 až 6

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; jiná stoupání; dle DIN ISO 13

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové metrické - kroužky - stoupání 0,2 až 6 kalibry závitové metrické - kroužky - stoupání 0,2 až 6

kalibry pro kontrolu vnějších závitů obrobků; jiná stoupání; dle DIN ISO 13

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové metrické - trny - trapézové kalibry závitové metrické - trny - trapézové

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; dle DIN ISO 103

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové metrické - kroužky - trapézové kalibry závitové metrické - kroužky - trapézové

kalibry pro kontrolu vnějších závitů obrobků; dle DIN ISO 103

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové trubkové - trny - G kalibry závitové trubkové - trny - G

kalibry pro spoje netěsnící na závitech; dle DIN EN ISO 228

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové trubkové - kroužky - G kalibry závitové trubkové - kroužky - G

kalibry pro spoje netěsnící na závitech; dle DIN EN ISO 228 / BSPP

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové trubkové - trny - Rp, Rc/Rp kalibry závitové trubkové - trny - Rp, Rc/Rp

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; dle DIN 2999 (Juli 1983), EN 10226 / ISO 7

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové trubkové - kroužky - R kalibry závitové trubkové - kroužky - R

kalibry pro kontrolu vnějších závitů obrobků; dle DIN 2999 (Juli 1983), EN 10226 / ISO 7

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové kuželové americké trubkové - trny - NPT / NPTF kalibry závitové kuželové americké trubkové - trny - NPT / NPTF

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; dle ANSI/ASME B1.20.1 / B1.20.3, B1.20.4

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové kuželové americké trubkové - kroužky - NPT / NPTF kalibry závitové kuželové americké trubkové - kroužky - NPT / NPTF

kalibry pro kontrolu vnějších závitů obrobků; dle ANSI/ASME B1.20.1 / B1.20.3, B1.20.4

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové Whitworth - trny - BSW kalibry závitové Whitworth - trny - BSW

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; dle BS 84

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové Whitworth - kroužky - BSW kalibry závitové Whitworth - kroužky - BSW

kalibry pro kontrolu vnější závitů obrobků; dle BS 84

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové Whitworth - trny - BSF kalibry závitové Whitworth - trny - BSF

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; dle BS 84

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové Whitworth - kroužky - BSF kalibry závitové Whitworth - kroužky - BSF

kalibry pro kontrolu vnějších závitů obrobků; dle BS 84

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové americké - trny - UNC kalibry závitové americké - trny - UNC

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; dle ANSI B1.1

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové americké - kroužky - UNC kalibry závitové americké - kroužky - UNC

kalibry pro kontrolu vnější závitů obrobků; dle ANSI B1.1 (BS 919 / ANSI B1.2)

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové americké - trny - UNF kalibry závitové americké - trny - UNF

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; dle ANSI B1.1

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové americké - kroužky - UNF kalibry závitové americké - kroužky - UNF

kalibry pro kontrolu vnější závitů obrobků; dle ANSI B1.1 (BS 919 / ANSI B1.2)

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové americké - trny - UNEF kalibry závitové americké - trny - UNEF

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; dle ANSI B1.1

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové americké - kroužky - UNEF kalibry závitové americké - kroužky - UNEF

kalibry pro kontrolu vnější závitů obrobků; dle ANSI B1.1 (BS 919 / ANSI B1.2)

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové pancéřové - trny - Pg kalibry závitové pancéřové - trny - Pg

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; dle DIN 40430

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové pancéřové - kroužky - Pg kalibry závitové pancéřové - kroužky - Pg

kalibry pro kontrolu vnějších závitů obrobků; dle DIN 40430

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové elektrozávit - trny - E kalibry závitové elektrozávit - trny - E

kalibry pro kontrolu vnitřních závitů obrobků; dle DIN 40400

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové elektrozávit - kroužky - E kalibry závitové elektrozávit - kroužky - E

kalibry pro kontrolu vnějších závitů obrobků; dle DIN 40400

Výrobce: různí výrobci

kalibry závitové ostatní kalibry závitové ostatní

kalibry pro závity MJ, EG M, KT, S, GL, Gf, Vg, Gg, Fg, UNJF, NPSM, NPSL, BA, W

Výrobce: různí výrobci

kalibrace závitových kalibrů kalibrace závitových kalibrů

Přehled závitových kalibrů, které umíme kalibrovat v naší kalibrační laboratoři.

Výrobce: Unimetra