INSIZE - měření průměru

INSIZE - měření průměru INSIZE - měření průměru

Dvoudotekové a třídotekové dutinové mikrometry, mikrometrické odpichy, dutinoměry s číselníkovým úchylkoměrem, nastavovací kroužky, teleskopické kalibry, digitální měřidla rádiusu, měřicí pásky pro obvod a průměr – cirkometry.

Výrobce: INSIZE