Speciální přístroje, přípravky a pomůcky

speciální měřicí a kalibrační přípravky a jednoúčelová měřidla speciální měřicí a kalibrační přípravky a jednoúčelová měřidla

pneumatické měřicí systémy, přípravky pro měření zápichů, jednoúčelové měřicí přípravky, měřidla třmenových a válcových kalibrů, univerzální dílenská měřidla

Výrobce: různí výrobci

hrotové přístroje hrotové přístroje

kontrolní, rotační zkušební přístroje horizontální, vertikální

Výrobce: Benzing

magnety magnety

magnety a magnetické pomůcky pro průmyslové použití

Výrobce: různí výrobci

měřicí přístroje a stroje pro nastavování a kalibraci délkových měřidel měřicí přístroje a stroje pro nastavování a kalibraci délkových měřidel

délkoměry, přípravky pro kalibraci číselníkových úchylkoměrů, pracoviště pro kalibraci koncových měrek

Výrobce: různí výrobci

pomůcky pro kalibrační laboratoře a kontrolní pracoviště pomůcky pro kalibrační laboratoře a kontrolní pracoviště

pomůcka pro kontrolu rovnoběžnosti, přípravek pro kontrolu přítlačné síly mezi doteky, dotykový teploměr, stojánky pro mikrometry, odmagnetovače, vyjiskřovací pera, měřicí lupy, mikroskopy

Výrobce: různí výrobci

přípravky pro kalibraci a nastavování měřidel přípravky pro kalibraci a nastavování měřidel

koncové měrky pro kalibraci mikrometrů, kalibrační přípravky pro posuvná měřítka a mikrometrické hloubkoměry, kruhové měrky, přípravky pro nastavování subit a mikrometrických odpichů

Výrobce: různí výrobci