1. 11. 2021

Rozšíření akreditované kalibrační laboratoře společnosti UNIMETRA spol. s r.o. - projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019306

 

V rámci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019306 Rozšíření akreditované kalibrační laboratoře společnosti UNIMETRA spol. s r.o. byl pro potřeby Výzkumu a vývoje pořízen následující majetek:
- 3D měřící stroj ALTERA SLHA 15.10.8;
- Univerzální horizontální délkoměr Precimar ULM 520 SE; a
- další laboratorní vybavení (Drsnoměr/konturoměr, sklonoměr, měřící deska, třídotekové dutinoměry a další měrky).


V souladu s Podmínkami dotačního titulu rozšířila UNIMETRA významně kapacity laboratoře a tedy i nabídku služeb zákazníkům.

logo EU + MPO

Zpět na novinky