27. 03. 2023

Semináře a kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V METROLOGII :

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář

Organizace metrologie

 

 

Seminář je zaměřen na dokumenty pro zajištění metrologického systému v subjektu v návaznosti na požadavky
- zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii v aktuálním znění
- ČSN EN ISO 9001,
- ČSN EN ISO 10012.

Seminář je určen pro metrology / personál, jehož činnost souvisí se zajišťováním nebo vykonáváním metrologických činností - pracovníci, kteří zajišťují hospodaření s měřidly, pracovníci technické kontroly, pracovníci řízení kvality, technologové apod.

Datum konání: 20. 4. 2023

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.

 


 

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz

Praktická měření ve strojírenství dílenskými měřidly

 

 

Kurz je zaměřen na problematiku základních metod měření dílenskými měřidly používaných ve strojírenské praxi.

Přednášky budou doplněny praktickými příklady a praktickými měřeními vybranými měřidly, které si mohou účastníci kurzu vyzkoušet.

Kurz je určen pro:
metrology a pracovníky, jejichž činnost souvisí se zajišťováním nebo vykonáváním metrologických činností – pracovníky výroby, kteří provádějí měření, pracovníky technické kontroly / řízení kvality apod. Školení předpokládá u účastníků základní znalosti o základních měřidlech (posuvka, mikrometr).

Datum konání: 11. 5. 2023

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.

 


 

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz

Závity a měření závitů. Mezní měřidla na hladké rozměry a závity

 

 

Účelem kurzu je seznámit účastníky se základními metodami měření mezními měřidly, použitím norem a prováděním výpočtů. Z důvodu technické náročnosti je maximální počet účastníků omezen na 6 osob v kurzu.

Kurz je určen pro metrology a pracovníky, jejichž činnost souvisí se zajišťováním nebo vykonáváním metrologických činností, pracovníky výroby, technické kontroly, řízení kvality apod.

Datum konání:16. 5. 2023

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.

 


 

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz

Měření tlouštěk povrchových úprav
nedestruktivními metodami

 

 

 

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí z problematiky měření tlouštěk povrchových úprav, zejména praktických. Podstatná část kurzu je věnována měření připravených vzorků. Účastníkům kurzu budou k dispozici přístroje německé firmy ElektroPhysik Köln pro měření tlouštěk povlaků na magnetických i nemagnetických podkladech.

Součástí kurzu jsou praktická měření tloušťky povrchových vrstev, zejména přístrojem MiniTest 4500, včetně přenosu dat - možnost měření vlastními nebo zapůjčenými přístroji.

Kurz je určen pracovníkům, kteří provádějí měření tlouštěk povrchových úprav v praxi - metrologům, pracovníkům technické kontroly a řízení kvality, technologům, popř. dalším pracovníkům, jejichž činnost souvisí se zajišťováním a měřením tlouštěk povlaků.

Datum konání: 23. 5. 2023

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.

 


 

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz

NEDESTRUKTIVNÍ MĚŘENÍ
jedné a více vrstev povrchových úprav
na kovech, plastech, dřevě, skle a karbonu

 

 

 

 

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí z problematiky měření tlouštěk povrchových úprav, zejména praktických. Podstatná část kurzu je věnována měření připravených vzorků. Účastníkům kurzu budou k dispozici přístroje firmy ElektroPhysik Köln (Německo) pro měření tlouštěk povlaků na magnetických i nemagnetických podkladech.

Možnost provádět měření vlastními nebo zapůjčenými přístroji.

Kurz je určen pracovníkům, kteří provádějí měření tlouštěk povrchových úprav v praxi - metrologům, pracovníkům technické kontroly a řízení kvality, technologům, popř. dalším, jejichž činnost souvisí s měřením tlouštěk povlaků.

Vzhledem k náročnosti je počet účastníků omezen na 5 osob.

Obsahem kurzu budou zásady při měření na principu elektromagnetické indukce, vířivých proudů a UZ měření. Základním účelem je získání základních znalostí z měření více vrstev na nestandardních základních materiálech (plast, dřevo, sklo, karbon), ultrazvukovou metodou.

Je možné přinést si vlastní vzorky u nichž bude zjištěna použitelnost UZ metody, případně nastavení parametrů. Vzorky pro UZ měření musí, být ploché, minimální velikost 30x30 mm.

Datum konání: 25. 5. 2023

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.

 


 

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz

Metrologie drsnosti

 

 

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti měření drsnosti povrchu, zejména základních metod měření, jejich vyhodnocování, značení a celkové orientaci v problematice.

Přednášky budou doplněny praktickými příklady a praktickými měřeními vybranými měřidly, které si mohou účastníci kurzu vyzkoušet.

Kurz je určen pro metrology, pracovníky technické kontroly, řízení kvality, technology a pracovníky, jejichž činnost
souvisí se zajišťováním a měřením drsnosti.

Datum konání: 8. 6. 2023

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.

 


 

Všeobecné informace najdete na stránce Školení a kurzy.

 

 

 


 

Všeobecné informace najdete na stránce Školení a kurzy.


Soubory ke stažení:
Organizace metrologie (111.99 KB) PDF
Praktická měření ve strojírenství (110.63 KB) PDF
Měření závitů, mezní měřidla (134.19 KB) PDF
Měření tlouštěk povrchových úprav nedestruktivními metodami (105.25 KB) PDF
Nedestruktivní měření vrstev povrchových úprav (125.68 KB) PDF
Metrologie drsnosti (117.01 KB) PDF

Zpět na novinky