O společnosti

Komplexní služby v oblasti měřidel a měření

 

UNIMETRA, spol. s r.o. vznikla v roce 1992 a aktivně působí od počátku roku 1993

Předchůdci firmy byla od roku 1990 činnost v oblasti měřidel a metrologie fyzické osoby „Ing. Lubomír Číž – metrologie“ a činnost „sekce Metrologie firmy Univers“.

10.12.1992 byl proveden zápis do obchodního rejstříku a třemi společníky Ing. Lubomírem Čížem, Ing. Alenou Motalovou a Ing. Jarmilou Hrubou byla oficiálně založena firma UNIMETRA, spol. s r.o. se sídlem na ulici Místecká 31 v Ostravě-Vítkovicích. Cílem firmy byl prodej měřidel a metrologické vzdělávání (odborné kurzy, semináře a do roku 1999 vydávání časopisu „Metrologie v praxi“).

V roce 1995 se firma přestěhovala na ulici Těšínskou č.p. 367 v Ostravě Radvanicích (nynější kalibrační laboratoř), kde byla provedena rekonstrukce a přístavba objektu a rovněž byli přijati první dva pracovníci.

V dalších letech se firma rozrůstala ročně o 1 až 2 pracovníky (na současný stav 23 pracovníků) a rovněž se rozšiřovala činnost firmy. Byla zřízena a vybavena vlastní kalibrační laboratoř a následně přibyly servis a výroba.

V roce 1999 byly pronajaty první místnosti v budově na Těšínské ulici 396 (v objektu bývalé školy ) a v roce 2002 byl celý objekt zakoupen. V současnosti je zde sídlo firmy, obchodní oddělení, marketing, servis a výroba, technická kontrola a učebna.

 

Projekt ROZŠÍŘENÍ AKREDITOVANÉ KALIBRAČNÍ LABORATOŘE SPOLEČNOSTI UNIMETRA SPOL. S R.O.
(CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019306)

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu společnosti UNIMETRA spol. s r.o. je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity, tj. akreditované kalibrační laboratoře, za účelem rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti metrologie.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém managementu kvality

ISO 9001 TÜV SÜD

 

Firma zavedla a používá systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 a je od roku 1999 certifikována. Součástí dokumentace systému managementu kvality je Politika kvality.

 

Loga ilac+K2310Kalibrační laboratoř firmy je od roku 2002 akreditována Českým institutem pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a je oprávněna používat při své činnosti v daném rozsahu označení „Kalibrační laboratoř akreditovaná ČIA č. 2310“.

 

Aktuální udělené certifikáty a osvědčení

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Soubory ke stažení:
UNIMETRA - Certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 PDF
UNIMETRA - Certificate for Quality Management System ISO 9001:2015 PDF

 

Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Soubory ke stažení:
UNIMETRA - Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025 (do 13.1.2026) PDF
UNIMETRA - Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025 - přílohy (do 13.1.2026) PDF
UNIMETRA - Certificate of Accreditation ČSN EN ISO/IEC 17025 (up to 13.1.2026) PDF