Kalibrace měřidel

Jak přesně měříte? Kalibrací měřidel na našich etalonech Vám to doložíme.

>>> Snadná OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY od Vás do Unimetry <<<
V MS kraji možnost svozu měřidel ke kalibraci - informace viz kontakt
NOVINKA - kalibrace a měření na 3D souřadnicovém měřicím stroji


Kalibrace měřidel a měřicích přístrojů

Na základě Vaší objednávky Vám můžeme zkalibrovat / rekalibrovat:

 • většinu nových měřidel, měřicích přístrojů, pomůcek a přípravků, které si u nás objednáte
 • Vaše vlastní nová měřidla, která jste zakoupili jinde
 • Vaše vlastní, již používaná měřidla a měřicí přístroje
 • měřidla a měřicí přístroje po opravě v našem servisu

Ceny za kalibraci a související služby jsou uvedeny v platném Ceníku metrologických výkonů. Na prvotní kalibraci u nás zakoupených měřidel Vám poskytneme slevu 10 % z cen uvedených v tomto ceníku.

U měřidel a měřicích přístrojů, které sami nekalibrujeme, jsme Vám schopni zajistit kalibraci v jiné kalibrační laboratoři dle oboru měření.

 

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2310Kalibrační laboratoř Unimetra, spol. s r.o. je akreditována Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025 od 4.12.2002. Doklady jsou platná Osvědčení o akreditaci, přílohy k Osvědčením s uvedením rozsahu akreditovaných činností, a případná další rozhodnutí ČIA. Tyto doklady jsou dostupné i na stránkách Českého institutu pro akreditaci.

 

Předmět akreditace

 • kalibrace měřidel délky, rovinného úhlu, přímosti a rovinnosti
 • kalibrace přístrojů pro měření tlouštěk vrstev povrchových úprav
 • kalibrace ultrazvukových přístrojů pro měření tloušťky materiálu
 • kalibrace ručního momentového nářadí
 • kalibrace přímoukazujících elektronických teploměrů a teploměrů pro měření teploty vzduchu
 • kalibrace vlhkoměrů (relativní vlhkost)
 • kalibrace hmotnosti
 • kalibrace drsnosti - NOVINKA

vše v rozsahu uvedeném v platných Přílohách Osvědčení o akreditaci.


Kalibrace ostatních měřidel mimo rozsah akreditace

Kalibrace ostatních měřidel v oblasti délky a úhlu mimo rozsah akreditace je prováděna v souladu s § 5, odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii (v platném znění). Příslušné hlavní etalony kalibrační laboratoře jsou navázány na státní etalony, kopie jejich ověřovacích a kalibračních listů jsou k dispozici. Na požádání Vám můžeme zaslat příslušné schéma návaznosti a seznam metodik, dle nichž jsou kalibrace prováděny.


Kalibrace laserovým interferometrem

Renishaw XL-80Nabízíme kalibraci a měření pomocí přenosného laserového měřicího a kalibračního systému Renishaw XL-80.

Měřicí optika umožňuje měřit lineární posunutí, stoupání, natočení, vodorovnou a svislou přímost podél osy, měření rovinnosti ploch.

Možnosti kalibrace:

 • délkoměry
 • měřicí mikroskopy a profilprojektory
 • příměrné desky a hranoly (s možností přeškrábání, nebo lapování)
 • příměrná pravítka
 • souřadnicové měřicí přístroje
 • odměřovací systémy měřicích stolů
 • další dle domluvy

 

Doklady a značení kalibrovaných měřidel a měřicích přístrojů

K měřidlům jsou po kalibraci přiloženy kalibrační listy.Měřidla jsou standardně označena datem kalibrace. Pokud nám sdělíte periodu rekalibrace Vašich měřidel, bude měřidlo označeno po kalibraci značkou doby platnosti kalibrace.

 

Způsob dodání a termín provedení kalibrace

Vaše vlastní měřidla, měřicí přístroje a pomůcky nám můžete dodat osobně, zaslat na naši adresu uvedenou v kontaktu, nebo využít možnosti našeho svozu - OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY. Po kalibraci si je můžete vyzvednout spolu se souvisejícími doklady přímo v našem sídle, nebo Vám je zašleme na adresu dle Vaší objednávky.

Termín provedení kalibrací je závislý na aktuálním vytížení kalibrační laboratoře, obvykle je provedena do 10 pracovních dnů. Po domluvě lze provést i expresní kalibraci do 3 dnů, za tuto službu je účtován příplatek ke standardním cenám.

 

Další informace ke kalibracím

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás můžete obrátit pomocí poptávkového formuláře, případně jiného kontaktu.

 

Soubory ke stažení:
UNIMETRA - Ceník kalibrací pro rok 2024 PDF
UNIMETRA - Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025 (do 13.1.2026) PDF
UNIMETRA - Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025 - přílohy (do 13.1.2026) PDF
UNIMETRA - Certificate of Accreditation ČSN EN ISO/IEC 17025 (up to 13.1.2026) PDF
UNIMETRA - Certificate of Accreditation ČSN EN ISO/IEC 17025 - appendix (up to 13.1.2026) PDF