Školení a kurzy v metrologii

 


 

SmarTest

Měření tlouštěk povrchových úprav nedestruktivními metodami

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí z problematiky měření tlouštěk povrchových úprav, zejména praktických. Podstatná část kurzu je věnována měření připravených vzorků.

Datum konání: 26. 10. 2023

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.

 


 

QuintSonic T

NEDESTRUKTIVNÍ MĚŘENÍ
jedné a více vrstev povrchových úprav na kovech, plastech, dřevě, skle a karbonu

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí z měření více vrstev na nestandardních základních materiálech (plast, dřevo, sklo, karbon) ultrazvukovou metodou.

Datum konání: 2. 11. 2023

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.
Vzhledem k náročnosti je počet účastníků omezen na 5 osob.

 


 

metrology system

Organizace metrologie

Seminář je zaměřen na dokumenty pro zajištění metrologického systému v subjektu v návaznosti na požadavky
zákona o metrologii, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 10012.

Datum konání: 9. 11. 2023

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.

 


 

dílenská měřidla

Praktická měření ve strojírenství dílenskými měřidly

Kurz je zaměřen na problematiku základních metod měření dílenskými měřidly používaných ve strojírenské praxi, s praktickými příklady a praktickým měřením.

Datum konání: 23. 11. 2023

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.

 


 

měření drsnosti

Měření drsnosti ve strojírenství

seminář konaný pod záštitou Ústavu geoniky Akademie věd České republiky

Seminář je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti měření drsnosti povrchu, základních metod měření, jejich vyhodnocování, značení a celkové orientaci v problematice.

Datum konání: 5. 12. 2023

Cena: ZDARMA - účast je podmíněná pouze přihlášením z důvodu omezené kapacity účastníků.

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.

 


 

Všeobecné informace najdete níže na stránce.

 

 

 


 

 

Jaká školení, kurzy a semináře pořádáme


Potřebujete získat základní znalosti v oblasti metrologie, měření a měřidel, případně obnovit, nebo zdokonalit své znalosti? U nás se můžete zúčastnit odborných kurzů, školení a seminářů vztahujících se k této oblasti. Tyto vzdělávací akce pořádáme prakticky po celou dobu naší existence. Disponujeme vlastní školící místností s kapacitou až 35 míst.

 

Nabídka vzdělávacích akcí v metrologii

Opakovaně pořádáme několik odborných kurzů, školení a seminářů.

Mezi standardní akce patří:

Organizace metrologie

Hlavní náplň semináře:
- Legislativa v metrologii a aktuální / připravované změny metrologické legislativy v ČR
- Metrologie a systém managementu kvality dle norem ČSN EN ISO 9001
- Základní metrologická pravidla, druhy měřidel, kontrola správné funkce
- Základní metrologické dokumenty pro řízení metrologického systému
- Schémata návaznosti měřidel a výsledků měření

Praktická měření ve strojírenství dílenskými měřidly

Hlavní náplň kurzu:
- Základní měřicí metody pro měření vnějších rozměrů dílenskými měřidly - posuvná měřidla, mikrometry, pasametry, délkoměr apod.
- Základní měřicí metody pro měření vnitřních rozměrů dílenskými měřidly - posuvná měřidla, mikrometrické odpichy, dutinoměry, délkoměr apod.
- Kontrola rozměrů mezními měřidly
- Měření vnějších závitů pomocí měřicích drátků a příklad výpočtu rozměru přes drátky
- Měření úhlů - úhloměry, sinusové pravítko, strojní vodováhy apod.
- Ustavení rovinné desky, příklad kontroly příměrného pravítka
- Příklady měření na dílenském měřicím mikroskopu
- Využití laserinterferometru při praktickém měření

Měření tlouštěk povrchových úprav

Hlavní náplň kurzu:
- Legislativa v metrologii - základní dokumenty
- Základy metrologie a základní metrologická pravidla při měření tlouštěk povrchových úprav
- Povrchová úprava podkladových materiálů před aplikací povlaků
- Seznámení s přístroji firmy ElektroPhysik a principy měření
- Praktická měření na vzorcích

 

Nepravidelně jsme pořádali i následující akce:

Závity a měření závitů / Mezní měřidla na hladké rozměry a závity

- Základní metody měření mezními měřidly, použitím norem a prováděním výpočtů.

Geodetická měření

- Měřidla používaná pro geodetická měření  /  Základy geodetických způsobů měření  /  Využití geodetických způsobů měření v průmyslu  /  Praktická cvičení - práce s nivelačními optickými přístroji

Metrologie tvrdosti

- Základní principy a metody měření tvrdosti  /  Vliv struktury materiálu na výslednou tvrdost  /  Přístroje na měření tvrdosti a jejich použití v praxi

Metrologie elektrických veličin, tlaku a teploty

- Metrologie elektrických veličin  /  Metrologie tlaku  /  Metrologie teploty

Měření drsnosti

 

Dále Vám chceme nabídnout možnost pořádání školení dle Vašich požadavků a potřeb:

  • např. jen pro pracovníky Vaší firmy a na Vámi určené téma
  • praktická cvičení pro měření geometrických veličin
  • kurzy zaměřené na kalibraci měřidel geometrických veličin
  • školení vztahující se k řízení kvality dle norem ISO, apod.

Pořádané kurzy, školení a semináře se snažíme přiblížit co možná nejvíce k běžné praxi, což má usnadnit řešení Vašich každodenních úkolů.

Přednášky zajišťují lektoři, kteří Vám mohou předat bohaté teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z praxe. V rámci vzdělávacích akcí si můžete prohlédnout výstavku měřidel a měřicí techniky v předváděcích místnostech firmy. V případě zájmu můžete navštívit také naši kalibrační laboratoř.

 

Doklady o absolvování vzdělávacích akcí

Jako absolventi našich odborných kurzů, školení a seminářů obdržíte osvědčení o jejich absolvování s uvedením obsahové náplně.

 

Další informace ke školením a kurzům

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás můžete obrátit:
- pomocí poptávkového formuláře
- přímo na Ing. Jarmilu Hrubou - tel/fax: +420 596 229 012, email: jarmila.hruba(zavináč)unimetra(tečka)cz

Na Vaši žádost Vám také včas zašleme aktuální nabídku pořádaných vzdělávacích akcí, případně konkrétní akce dle Vašeho zájmu.