Školení a kurzy v metrologii

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V METROLOGII :

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz

 

Závity a měření závitů. Mezní měřidla na hladké rozměry a závity

 

Účelem kurzu je seznámit účastníky se základními metodami měření mezními měřidly, použitím norem a prováděním výpočtů. Z důvodu technické náročnosti je maximální počet účastníků omezen na 6 osob v kurzu.

Kurz je určen pro metrology a pracovníky, jejichž činnost souvisí se zajišťováním nebo vykonáváním metrologických činností, pracovníky výroby, technické kontroly, řízení kvality apod.

 

Datum konání bude upřesněno po dohodě se zájemci.

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.


 

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz

Metrologie ve stavebnictví

 

Kurz je zaměřen na problematiku využití základních geodetickým způsobů měření ve stavebním průmyslu, jeho podstatná část je věnována obsluze přístrojů pro tato měření.

Kurz je určen osobám provádějícím geodetická měření v průmyslu, metrologům a pracovníkům, jejich činnost souvisí s prováděním či zajišťováním geodetických měření.

Datum konání: 31. 3. 2020 - ZRUŠENO !!!

Pozvánka s programem ke stažení.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedený online formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou - viz kontakt.


 

 

 


 

 

Jaká školení, kurzy a semináře pořádáme


Potřebujete získat základní znalosti v oblasti metrologie, měření a měřidel, případně obnovit, nebo zdokonalit své znalosti? U nás se můžete zúčastnit odborných kurzů, školení a seminářů vztahujících se k této oblasti. Tyto vzdělávací akce pořádáme prakticky po celou dobu naší existence. Disponujeme vlastní školící místností s kapacitou až 35 míst.

 

Nabídka vzdělávacích akcí v metrologii

Opakovaně pořádáme několik odborných kurzů, školení a seminářů.

Mezi standardní akce patří:

Organizace metrologie

Hlavní náplň semináře:
- Legislativa v metrologii a aktuální / připravované změny metrologické legislativy v ČR
- Metrologie a systém managementu kvality dle norem ČSN EN ISO 9001
- Základní metrologická pravidla, druhy měřidel, kontrola správné funkce
- Základní metrologické dokumenty pro řízení metrologického systému
- Schémata návaznosti měřidel a výsledků měření

Praktická měření ve strojírenství dílenskými měřidly

Hlavní náplň kurzu:
- Základní měřicí metody pro měření vnějších rozměrů dílenskými měřidly - posuvná měřidla, mikrometry, pasametry, délkoměr apod.
- Základní měřicí metody pro měření vnitřních rozměrů dílenskými měřidly - posuvná měřidla, mikrometrické odpichy, dutinoměry, délkoměr apod.
- Kontrola rozměrů mezními měřidly
- Měření vnějších závitů pomocí měřicích drátků a příklad výpočtu rozměru přes drátky
- Měření úhlů - úhloměry, sinusové pravítko, strojní vodováhy apod.
- Ustavení rovinné desky, příklad kontroly příměrného pravítka
- Příklady měření na dílenském měřicím mikroskopu
- Využití laserinterferometru při praktickém měření

Měření tlouštěk povrchových úprav

Hlavní náplň kurzu:
- Legislativa v metrologii - základní dokumenty
- Základy metrologie a základní metrologická pravidla při měření tlouštěk povrchových úprav
- Povrchová úprava podkladových materiálů před aplikací povlaků
- Seznámení s přístroji firmy ElektroPhysik a principy měření
- Praktická měření na vzorcích

 

Nepravidelně jsme pořádali i následující akce:

Závity a měření závitů / Mezní měřidla na hladké rozměry a závity

- Základní metody měření mezními měřidly, použitím norem a prováděním výpočtů.

Geodetická měření

- Měřidla používaná pro geodetická měření  /  Základy geodetických způsobů měření  /  Využití geodetických způsobů měření v průmyslu  /  Praktická cvičení - práce s nivelačními optickými přístroji

Metrologie tvrdosti

- Základní principy a metody měření tvrdosti  /  Vliv struktury materiálu na výslednou tvrdost  /  Přístroje na měření tvrdosti a jejich použití v praxi

Metrologie elektrických veličin, tlaku a teploty

- Metrologie elektrických veličin  /  Metrologie tlaku  /  Metrologie teploty

Měření drsnosti

 

Dále Vám chceme nabídnout možnost pořádání školení dle Vašich požadavků a potřeb:

  • např. jen pro pracovníky Vaší firmy a na Vámi určené téma
  • praktická cvičení pro měření geometrických veličin
  • kurzy zaměřené na kalibraci měřidel geometrických veličin
  • školení vztahující se k řízení kvality dle norem ISO, apod.

Pořádané kurzy, školení a semináře se snažíme přiblížit co možná nejvíce k běžné praxi, což má usnadnit řešení Vašich každodenních úkolů.

Přednášky zajišťují lektoři, kteří Vám mohou předat bohaté teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z praxe. V rámci vzdělávacích akcí si můžete prohlédnout výstavku měřidel a měřicí techniky v předváděcích místnostech firmy. V případě zájmu můžete navštívit také naši kalibrační laboratoř.

 

Doklady o absolvování vzdělávacích akcí

Jako absolventi našich odborných kurzů, školení a seminářů obdržíte osvědčení o jejich absolvování s uvedením obsahové náplně.

 

Další informace ke školením a kurzům

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás můžete obrátit:
- pomocí poptávkového formuláře
- přímo na Ing. Jarmilu Hrubou - tel/fax: +420 596 229 012, email: jarmila.hruba(zavináč)unimetra(tečka)cz

Na Vaši žádost Vám také včas zašleme aktuální nabídku pořádaných vzdělávacích akcí, případně konkrétní akce dle Vašeho zájmu.