Aktuální školení, kurzy a semináře – jaro 2024

Organizace metrologie

Seminář je zaměřen na dokumenty pro zajištění metrologického systému v subjektu v návaznosti na požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, připravované změny metrologické legislativy, nové definice základních jednotek SI a ČSN EN ISO 9001:2016.

Určeno pro metrology či pracovníky, jejichž činnost a kompetence souvisí se zajišťováním nebo vykonáváním metrologických činností, kteří zajišťují hospodaření s měřidly, pracovníky technické kontroly, řízení kvality, technology apod.

Datum konání:  23. 5. 2024

Pozvánka s programem ke stažení PDF

Pro přihlášení můžete využít online Google formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou – viz kontakt.

Praktická měření ve strojírenství

Účelem kurzu je seznámit se základními metodami měření dílenskými měřidly používanými ve strojírenské praxi. Přednášky budou doplněny praktickými příklady a praktickými měřeními vybranými měřidly, které si mohou účastníci kurzu vyzkoušet.
Kurz je určen pro metrology a pracovníky, jejichž činnost souvisí se zajišťováním nebo vykonáváním metrologických činností – pracovníky výroby, kteří provádějí měření, pracovníky technické kontroly / řízení kvality apod.
Školení předpokládá u účastníků základní znalosti o základních měřidlech (posuvka, mikrometr).

Datum konání:  30. 5. 2024

Pozvánka s programem ke stažení PDF

Pro přihlášení můžete využít online Google formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou – viz kontakt.

NEDESTRUKTIVNÍ MĚŘENÍ jedné a více vrstev povrchových úprav na kovech, plastech, dřevě, skle a karbonu

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí z problematiky měření tlouštěk povrchových úprav, zejména praktických. Podstatná část kurzu je věnována měření připravených vzorků. Účastníkům kurzu budou k dispozici přístroje firmy ElektroPhysik Köln (Německo).

Vzhledem k náročnosti je počet účastníků omezen na 5 osob.

Základním účelem je získání základních znalostí z měření více vrstev na nestandardních základních materiálech (plast, dřevo, sklo, karbon), ultrazvukovou metodou.

Datum konání:  6. 6. 2024

Pozvánka s programem ke stažení PDF

Pro přihlášení můžete využít online Google formulář přihlášky, případně kontaktovat přímo Ing. Jarmilu Hrubou – viz kontakt.