Naše kalibrační laboratoř má nově akreditovaný postup kalibrace v oboru drsnost.
Můžete si tedy u nás nechat zkalibrovat:

  • Dotykové přístroje na měření drsnosti – drsnoměry v rozsahu od 0,1 µm do 800 µm
  • Etalony drsnosti v rozsahu od 0,1 µm do 800 µm
  • Vzorkovnice drsnosti v rozsahu od 0,1 µm do 800 µm

V případě zájmu Vám bližší informace mohou podat pracovníci kalibrační laboratoře – viz kontakty.

KL Unimetra drsnoměr1