katalog úhloměr

MĚŘIDLA A MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
Měřidla rovinnosti, úhlu a sklonu

(nabídka ještě není kompletní, postupně doplňujeme)