katalog mikrometr

MĚŘIDLA A MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
Mikrometrická měřidla

(nabídka ještě není kompletní, postupně doplňujeme)