katalog theodolit

MĚŘIDLA A MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
Nivelační přístroje, měřítka, teodolity

(nabídka ještě není kompletní, postupně doplňujeme)